Постачання природного газу

Процедура переходу споживача до компанії «GasEnergyTrade»

Споживач, який прийняв рішення про перехід до енергетичної компанії «ГазЕнерджіТрейд» на поставку газу повинен виконати наступні процедурні кроки:

 1.  Укласти договір поставки газу з «ГазЕнерджіТрейд», для чого необхідно надати:
        Заява про укладення договору, в якому вказати свій персональний EIC-код і очікувані обсяги споживання природного газу на період дії договору
          Належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт споживача;
          Копії документів на право укладення договору, що засвідчують статус юридичної особи, фізичної особи-підприємця або побутового споживача і уповноваженої ними особи на підписання договору, а також копію документа про постановку на облік в органах державної податкової служби.
          Довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед чинним постачальником, підписану чинним постачальником (при його наявності).
      Заявка-замовлення про виділення лімітів (коригування) обсягів природного газу.
 2.     Розірвати (або призупинити) договір поставки природного газу до чинного постачальником і надати лист про зміну постачальника.

 Оцінка економічної доцільності зміни постачальника
Для оцінки економічної доцільності переходу на покупку природного газу у енергетичній компанії «ГазЕнерджіТрейд», Вам необхідно направити нам заповнений опитувальний лист.
При прийнятті рішення про перехід на поставку до нового постачальника, необхідно враховувати той факт, що договір поставки природного газу полягає на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачеві в цілому, або по його окремій точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, і на термін, кратний величині розрахункового періоду (газовий місяць), що визначається в договорі поставки природного газу.

 Вимоги до споживачів при покупці газу

Споживачі газу, для укладення договору поставки, повинні відповідати таким основним критеріям:

Наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газотранспортної або газорозподільчої системи, відповідного договору з Оператором ГТС або Оператором ГРС:
- договору транспортування природного газу, укладеного між споживачем на прямій трубі і Оператором ГТС;
- договору розподілу природного газу, укладеного між споживачем і Оператором ГРС.
Отримання споживачем, як суб'єктом ринку природного газу, персонального EIC-коду від:
- Оператора ГТС споживачем на прямій трубі;
- Оператора ГРС споживачем приєднаним до газорозподільної системи.
Відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед чинним постачальником (при його наявності), що має підтверджуватися письмовим довідкою чинного постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

Права і обов'язки сторін договору

Права і обов'язки постачальника газу

 Права і обов'язки споживача газу